Počítačové sítě, optika

Počítačové sítě


Strukturovaná kabeláž..

Základním předpokladem komunikačního řešení každé firmy jsou kvalitně vybudované počítačové, telefonní či zabezpečovací rozvody. Strukturované sítě jsou budovány jako univerzální kabelový rozvod, který lze využít k přenosu hlasu, videa a dat. Nabízíme kompletní výstavbu strukturovaných sítí od návrhu přes realizaci až po konečnou certifikaci, zaručující použití kvalitních prvků a dodržení technických postupů při montáži. Na závěr je provedeno proměření a vystavení měřícího protokolu.


Optické sítě..

Pro dosažení větších vzdáleností, celkové propustnosti sítí a nemožnosti zarušení, realizujeme optické trasy za použití optických vícevláknových kabelů a kvalitních koncových převodníků (mediakonvertorů). Jednotlivé spojky provádíme za pomocí svařování, lepení či konektorování.


Bezdrátové sítě a sítě Wi-Fi..

Dalším způsobem komunikačního řešení je použití bezdrátových technologii Wi-Fi, LTE apod. Nejčastěji používané bezdrátové sítě budujeme v pásmu 2,4 a 5,4 GHz za použití koncových Wi-Fi routerů a Acces pointů. Pro správný návrh bezdrátové sítě provádíme prvotní proměření dané lokality na rušení, použité kmitočty a případné překážky v cestě radiového signálu.

 

server

Dodáváme zařízení od výrobců: Hewlet Packard, Dell, Cisco, Draytek, TP LINK